Slaap- en kalmeringsmiddelen

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoonsgebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etc.), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Werking

Benzodiazepines werken remmend op de hersenactiviteit. Ze zorgen voor kalmering, slaperigheid en spierverslapping. Bij problemen met inslapen wordt vaak een snelwerkend slaapmiddel voorgeschreven. Een langwerkend kalmeringsmiddel kan worden voorgeschreven bij stress of zorgen die iemand de hele dag bezighouden.

Effecten

Uit onderzoek blijkt, dat het effect van een middel afhankelijk is van het middel zelf , de persoon die het middel gebruikt, en de omgeving waarin het wordt gebruikt. De sterkte, dosering en zuiverheid van het middel, maar ook persoonsgebonden factoren als ziektegeschiedenis, ervaringen met het middel en de verwachtingen ten aanzien van de effecten, en een rustige veilige of drukke onveilige ruimte waarin wordt gebruikt, al deze factoren tezamen bepalen het uiteindelijke effect. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

 • Ontspanning
 • Slaapmiddelen zorgen voor beter (in)slapen
 • Kalmeringsmiddelen maken mensen rustiger. Nervositeit, angsten en zorgen worden minder
 • Sufheid
 • Onverschilligheid
 • Zelfoverschatting;
 • Afname concentratie- en reactievermogen
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Katterig of leeg gevoel
 • Duizeligheid
 • Somberheid
 • Minder interesse in seks

Gezondheidsrisico’s

 • Bij langdurig gebruik kan de persoonlijkheid veranderen: gevoelens van liefde, blijdschap en genieten raken verdoofd. Het leven lijkt vlak en kleurloos. De gebruiker wordt steeds onverschilliger en heeft steeds minder belangstelling voor andere zaken.
 • Door het spierverslappende en versuffende effect is de kans op ongelukken groter.
 • Benzodiazepines zijn van invloed op het reactie- en concentratievermogen en dus gevaarlijk in het verkeer. Eventuele sufheid gaat na verloop van tijd wel over, maar dat is bedrieglijk. Het reactievermogen blijft verminderd.

Hulp

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Doe zelf de verslavingstest