Cannabis

Hasj en wiet zijn middelen met een psycho-actieve werking die afkomstig zijn van een plant met de Latijnse naam Cannabis Sativa, kortweg cannabis. Cannabis bestaat uit de gedroogde en verkruimelde vrouwelijke bloemtoppen van de Cannabis Sativa en is groen-bruin van kleur.

De effecten van wiet

Het gebruik van cannabis heeft verschillende lichamelijke en geestelijke effecten, die toenemen naarmate er meer gebruikt wordt. Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoonsgebonden factoren van degene die het middel gebruikt. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Lichamelijke effecten

 • Rode ogen
 • Versnelde hartslag
 • Warme of koude handen en voeten
 • Droge mond
 • Verslapping spieren (zwaar aanvoelen van het lichaam)

Geestelijke effecten

 • Zin in eten (de zogenaamde vreetkick)
 • Slappe lach (de zogenaamde lachkick)
 • Slaperigheid
 • Versterking van de stemming die de gebruiker al heeft
 • Stoornis van het korte termijn geheugen. Dit herstelt zich snel als iemand stopt met gebruiken
 • Intensere beleving van kleuren en muziek
 • Verandering van de beleving van ruimte en tijd
 • Verhoogde fantasie

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoonsgebonden factoren van degene die het middel gebruikt. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Gezondheidsrisico’s

Het grootste gezondheidsrisico van cannabisgebruik hangt samen met het inhaleren van de rook zelf. De rook van een gewone sigaret en een joint pure marihuana heeft  ongeveer dezelfde samenstelling, waaronder erg schadelijke stoffen, zoals koolstofmonoxide, teer en een reeks bekende carcinogene stoffen. Door een diepere inhalatie dan bij het roken van gewone sigaretten krijgt een cannabisgebruiker tot vijfmaal meer teer in de longen en kent hij een vijfmaal hogere opname van koolstofmonoxide. Uit onderzoek blijkt dat iemand die drie à vier joints per dag rookt, een even grote kans loopt om chronische bronchitis te ontwikkelen dan iemand die meer dan twintig sigaretten per dag rookt.

Hulp

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Doe zelf de verslavingstest