Hulp

Choices vindt het belangrijk dat de familie en/of de partner van de cliënt ook betrokken wordt in het proces. Want leven met iemand die verslaafd is, is niet eenvoudig en het kan de relatie erg onder druk zetten. Als familie of partner van een verslaafde, kun je soms het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Mocht je twijfels hebben of dat je vermoedens van verslaving juist zijn dan kun je de zelftest doen. Deze geven een goede indicatie of dat het zinvol is om hulp te zoeken.

Families en naasten die in deze omstandigheden verkeren, schroom niet om informatie aan te vragen voor een (vermoedelijk) verslaafde dierbare. Vaak zien zij dit als verraad naar hen toe terwijl het juist is om iemand te helpen of juist om jezelf te helpen. Privacy staat bij Choices hoog in het vaandel.

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.